«

»

avg 19

Balada koja ima dušu. Jana i pjesma koja pogađa i tješi one najtužnije.